Wood furniture | 實木傢俬

  • 大小

  • 材質

Fred 實木小茶几
正在展示: | N/A
大: 60(L) x 60(D) x 65(H) cm
中: 60(L) x 60(D) x 50(H) cm
細: 50(L) x 50(D) x 50(H) cm
$1,280.00
$1,600.00
Octavia 實木餐椅
正在展示: | N/A
49(L) x 51(D) x 82(H) cm
From $1,180.00 - $1,280.00
Caspar 實木餐椅
正在展示: | 屯門 |
48(L) x 44(D) x 73(H) cm
$1,180.00
Afia 實木餐椅
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
48(L) x 45(D) x 80(H) cm
$1,080.00
$1,350.00
Sally 實木餐椅
正在展示: | 屯門 |
53(L) x 46(D) x 75(H) cm
$1,080.00
Lisa 可堆疊實木餐椅
正在展示: | 觀塘 |
43(L) x 40(D) x 44(H) cm
$620.00
$775.00
實木換鞋掛衣架
正在展示: | N/A
1630(L) x 300(D) x 1000(H) cm
$2,160.00
自訂實木傢補差價
正在展示: | N/A
0
$10.00
Olivia 實木餐椅
正在展示: | 觀塘 |
74(L) x 53(D) x 53(H) cm
$1,200.00
$1,400.00
Miller 實木折疊小茶几
正在展示: | N/A
尺寸: 100(L) x 60(D) x 38(H) cm
$1,170.00
$1,460.00
Randy 實木長餐椅
正在展示: | 觀塘 |
100(L) x 35(D) x 45(H) cm
$1,850.00
Kendall 白橡木層架
正在展示: | 屯門 |
三層: 64(L) x 30(D) x 88(H) cm
五層: 45(L) x 30(D) x 145(H) cm
加闊五層: 64(L) x 30(D) x 145(H) cm
$1,570.00
$1,750.00
Randy 實木餐椅
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
48(L) x 43(D) x 87(H) cm
$710.00
$810.00
RITA 150cm電視櫃
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
150(L) x 36(D) x 63(H) cm
$2,450.00
$3,062.00
RITA雙門四斗櫃
正在展示: | N/A
100(L) x 36(D) x 65(H) cm
$2,200.00
$2,750.00
RITA 八斗儲物櫃
正在展示: | N/A
78.5(L) x 36(D) x 65(H) cm
$2,200.00
$2,750.00
RITA 八斗櫃
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
40(L) x 36(D) x 112(H) cm
$2,400.00
$3,000.00
RITA 四斗櫃
正在展示: | N/A
40(L) x 36(D) x 65(H) cm
$1,230.00
$1,540.00
Laure 仿皮長餐椅
正在展示: | N/A
93(L) x 36(D) x 45(H) cm
$990.00
$1,240.00
SUBWAY 木架 (Set of 2)
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
60(L) x 25(D) x 65(H) cm
$1,550.00
$1,940.00