Wood furniture | 實木傢俬

  • 大小

  • 材質

GIRAFFE 掛架
正在展示: | 觀塘 |
20(L) x 22(D) x 90(H) cm
$660.00
$820.00
FANCY 紅酒架
正在展示: | N/A
64(L) x 18(D) x 48(H) cm
木條長: 90(L) x 8(D) cm
$800.00
$1,000.00
GIBBON 多用途衣架
正在展示: | 觀塘 |
65(L) x 40(D) x 166(H) cm
$1,520.00
$1,890.00
FANCY H型牆架
正在展示: | 觀塘 |
90(L) x 20(D) x 27(H) cm
$550.00
$680.00
TRIO Stacking 茶几
正在展示: | 觀塘 |
L:56(L) x 54(D) x 46(H) cm
M:46(L) x 45(D) x 42(H) cm
S:36(L) x 35(D) x 37(H) cm
$1,200.00
$1,490.00
BASEBALL 凳子
正在展示: | 觀塘 |
40(L) x 40(D) x 50 (H)cm
$500.00
$620.00
BALLET Desk Set
正在展示: | N/A
T: 120(L) x 48(D) x 96(H) cm
S: 50(L) x 30(D) x 49(H) cm
$2,100.00
$2,620.00
Derry 雙用餐檯
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
99(L) x 60(D) x 130(H) cm
$2,060.00
$2,570.00
ZIG ZAG Divider
正在展示: | N/A
180(L) x 42(D) x 180(H) cm
$3,200.00
$4,000.00
MIXBOX Handy Seat
正在展示: | N/A
60(L) x 40(D) x 40(H) cm
$1,120.00
$1,390.00
BALLET 茶几
正在展示: | N/A
28(L) x 21(D) x 70(H) cm
$360.00
$450.00
Randy 仿皮餐椅
正在展示: | N/A
48(L) x 43(D) x 87(H) cm
$500.00
$620.00
ZEN Platform Wooden Bed
正在展示: | N/A
210(L) x 180(D) x 103(H) cm
$7,270.00
$9,080.00
Mainland 單人床架
正在展示: | N/A
208(L) x 107(D) x 75(H) cm
$2,710.00
$3,380.00
四層書架
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
90(L) x 30(D) x 180(H) cm
$2,480.00
$3,100.00
Wooden box (2 Sets)
正在展示: | N/A
38(L) x 38(D) x 38(H) cm
$1,440.00
$1,800.00
WOODWALL 2門櫥櫃
正在展示: | N/A
146(L) x 30(D) x 80(H) cm
$2,240.00
$2,790.00
雙層多功能桌子
正在展示: | 屯門 |
120(L) x 50(D) x 47(H) cm
$1,740.00
$2,170.00
寶盒儲物凳
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
61(L) x 40(D) x 47(H) cm
$900.00
$1,120.00
Alaska 餐椅
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
55(L) x 55(D) x 72(H) cm
$1,000.00
$1,250.00