Wood furniture | 實木傢俬

  • 大小

  • 材質

BALLET 565茶几
正在展示: | N/A
40(L) x 57(D) cm
$400.00
$490.00
MIXBOX 鏡子
正在展示: | N/A
90(L) x 60(D) cm
$660.00
$820.00
FANCY 開放式牆架
正在展示: | N/A
90(L) x 30(D) x 16(H) cm
$520.00
$640.00
雙子塔系開放層架(含鏡子)
正在展示: | N/A
65(L) x 27(D) x 159(H) cm
$1,240.00
$1,540.00
SML長盒3件組
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
A: 80(L) x 18(D) x 30(H) cm
B: 74(L) x 18(D) x 25(H) cm
C: 67(L) x 18(D) x 19(H) cm
$1,020.00
$1,270.00
XYZ方盒3件組
正在展示: | 觀塘 |
43(L) x 20(D) x 43(H) cm
M: 37(L) x 20(D) x 37(H) cm
S: 30(L) x 20(D) x 30(H) cm
$950.00
$1,180.00
DO Open Shelf
正在展示: | N/A
大: 49(L) x 20(D) x 150(H) cm
中: 49(L) x 20(D) x 120(H) cm
細: 49(L) x 20(D) x 90(H) cm
$680.00
$850.00
羽翼牆架(兩件組)
正在展示: | N/A
60(L) x 20(D) x 16(H) cm
60(L) x 15(D) x 14(H) cm
$400.00
$500.00
仙人掌系站立掛架
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
45(L) x 45(D) x 175(H) cm
$520.00
$640.00
PAGODA 堆疊檯(4件組)
正在展示: | N/A
40(L) x 30(D) x 32(H) cm
40(L) x 30(D) x 15(H) cm
$990.00
$1,230.00
Randy 實木餐椅 x 2件裝
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
48(L) x 43(D) x 87(H) cm
$1,040.00
$1,425.00
WOODWALL 門板(2件組)
正在展示: | N/A
34(L) x 34(D) cm
$300.00
$370.00
FANCY 衣架
正在展示: | N/A
95(L) x 30(D) x 17(H) cm
$600.00
$740.00
TIC-TAC-TOE 多功能盒
正在展示: | 觀塘 |
47(L) x 47(D) x 9(H) cm
$480.00
$590.00
TWINS 茶几
正在展示: | N/A
120(L) x 50(D) x 39(H) cm
$1,230.00
$1,530.00
GATE 3 in 1套裝
正在展示: | N/A
L: 35(L) x 35(D) x 10(H) cm
M: 30(L) x 33(D) x 9(H) cm
S : 30(L) x 25(D) x 8(H) cm
$660.00
$820.00
STABLE 儲物籃
正在展示: | 觀塘 |
60(L) x 20(D) x 17(H) cm
$320.00
$390.00
PIZZA 小茶几
正在展示: | N/A
59(L) x 47(H) cm
$800.00
$990.00
FANCY 毛巾架
正在展示: | N/A
90(L) x 18(D) x 50(H) cm
$580.00
$720.00
PORTABLE Bean Table
正在展示: | N/A
58(L) x 34(D) cm
$440.00
$550.00