more. furniture 屯門陳列室

地址

屯門石排頭路偉昌工業中心8樓D室

營業時間

星期一至日 11:00-19:00
路線
  • 輕鐵: 610, 505, 615, 615p
  • 巴士:960,258D,66M,66X

陳列室展示產品

  • 大小

  • 材質

Fay 羽絨梳化
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
三座位: 194(L) x 79(D) x 87(H) cm
二座位: 164(L) x 79(D) x 87(H) cm
一座位: 85(L) x 79(D) x 87(H) cm
$1,790.00
$2,230.00
Freya 布藝梳化
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
一座位: 76(L) x 86(D) x 91(H) cm
二座位: 146(L) x 86(D) x 91(H) cm
三座位: 195(L) x 86(D) x 91(H) cm
加大三座位: 215(L) x 86(D) x 91(H) cm
$1,910.00
$2,380.00
KAMI 電視櫃
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
165(L) x 40(D) x 54(H) cm
$1,960.00
$2,450.00
Karida 布藝梳化
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
一座位: 99(L) x 90(D) x 80(H) cm
二座位: 153(L) x 90(D) x 80(H) cm
三座位: 193(L) x 90(D) x 80(H) cm
$1,920.00
$2,400.00
Lisa 可堆疊實木餐椅
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
43(L) x 40(D) x 44(H) cm
$550.00
$790.00
Jesse 布藝梳化
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
一座位:80(L) x 69(D) x 75(H) cm
二座位:132(L) x 69(D) x 75(H) cm
三座位:174(L) x 69(D) x 75(H) cm
$1,600.00
$2,000.00
Estella 復古皮藝梳化
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
二座位: 125(L) x 76(D) x 79(H) cm
三座位: 164(L) x 76(D) x 79(H) cm
$1,990.00
$2,480.00
Zoey 布藝梳化床
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
二座位: 132(L) x 89(D) x 94(H) cm
三座位: 152(L) x 89(D) x 94(H) cm
$2,800.00
$3,500.00
Laila 電視櫃
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
中: 160(L) x 40(D) x 45(H) cm
大: 180(L) x 40(D) x 45(H) cm
$1,880.00
$2,340.00
Alice 布藝梳化
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
一座位: 88(L) x 75(D) x 68(H) cm
二座位: 162(L) x 75(D) x 68(H) cm
三座位: 204(L) x 75(D) x 68(H) cm
$1,670.00
$2,080.00
Dolly 榻榻米梳化床
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
150(L) x 185(D) x 12(H) cm
120(L) x 185(D) x 12(H) cm
90(L) x 185(D) x 12(H) cm
60(L) x 185(D) x 12(H) cm
$1,000.00
$1,250.00
Randy 實木餐椅
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
48(L) x 43(D) x 87(H) cm
$570.00
$710.00
KAMI 鞋櫃
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
90(L) x 26(D) x 126(H) cm
$1,910.00
$2,380.00
Neve 羽絨梳化
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
三座位: 208(L) x 83(D) x 88(H) cm
二座位: 178(L) x 83(D) x 88(H) cm
$120.00
$150.00
Kayla 布藝梳化
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
雙人: 163(L) x 83(D) x 76(H) cm
三人: 188(L) x 83(D) x 76(H) cm
$2,120.00
$2,650.00
Alaska 餐桌
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
開: 120(L) x 80(D) x 75(H) cm
收: 75(L) x 80(D) x 75(H) cm
$1,740.00
$2,170.00
Vernon 三座位連貴妃椅
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
200(L) x 144(D) x 91(H) cm
$4,560.00
$5,700.00
SAIKA 電視櫃
正在展示: | 屯門 |
普通款: 180(L) x 35(D) x 46(H) cm
伸縮款: 222(L) x 35(D) x 96(H) cm
$2,200.00
$2,750.00
Derry 雙用餐檯
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
99(L) x 60(D) x 130(H) cm
$2,060.00
$2,570.00
HOCKEY 餐檯
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
135(L) x 80(D) x 75(H) cm
$1,700.00
$2,120.00