more. furniture 屯門陳列室

地址

屯門石排頭路偉昌工業中心8樓D室

營業時間

星期一至六(需預約參觀)
路線
  • 輕鐵: 610, 505, 615, 615p
  • 巴士:960,258D,66M,66X

陳列室展示產品

  • 大小

  • 材質

KAMI 電視櫃
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
165(L) x 40(D) x 54(H) cm
$1,960.00
$2,450.00
Neve 羽絨梳化
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
三座位: 210(L) x 88(D) x 70(H) cm
二座位: 180(L) x 88(D) x 70(H) cm
腳踏:60(L) x 60(D) x 43(H) cm
$550.00
$675.00
Laila 電視櫃
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
中: 160(L) x 40(D) x 45(H) cm
大: 180(L) x 40(D) x 45(H) cm
$1,880.00
$2,340.00
Zoey 布藝梳化床
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
二座位: 132(L) x 89(D) x 94(H) cm
三座位: 152(L) x 89(D) x 94(H) cm
$3,510.00
$4,380.00
Dolly 榻榻米梳化床
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
150(L) x 185(D) x 12(H) cm
120(L) x 185(D) x 12(H) cm
90(L) x 185(D) x 12(H) cm
60(L) x 185(D) x 12(H) cm
$1,000.00
$1,250.00
Randy 實木餐椅
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
48(L) x 43(D) x 87(H) cm
$570.00
$710.00
KAMI 鞋櫃
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
90(L) x 26(D) x 126(H) cm
$1,910.00
$2,380.00
Alaska 餐桌
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
開: 120(L) x 80(D) x 75(H) cm
收: 75(L) x 80(D) x 75(H) cm
$1,740.00
$2,170.00
Jacob 150cm電視櫃
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
150(L) x 41(D) x 55(H) cm
$2,550.00
$3,190.00
SAIKA 電視櫃
正在展示: | 屯門 |
普通款: 180(L) x 35(D) x 46(H) cm
伸縮款: 222(L) x 35(D) x 96(H) cm
$2,200.00
$2,750.00
Fay 羽絨梳化
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
三座位: 195(L) x 85(D) x 73(H) cm
二座位: 165(L) x 85(D) x 73(H) cm
一座位: 85(L) x 85(D) x 73(H) cm
腳踏:60(L) x 60(D) x 43(H) cm
$550.00
$675.00
Derry 雙用餐檯
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
99(L) x 60(D) x 130(H) cm
$2,060.00
$2,570.00
HOCKEY Chair
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
44(L) x 52(D) x 77(H) cm
$630.00
$780.00
HOCKEY 餐檯
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
135(L) x 80(D) x 75(H) cm
$1,700.00
$2,120.00
KAMI 五斗櫃
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
45(L) x 40(D) x 105(H) cm
$1,800.00
$2,250.00
Randy 實木餐椅 x 2件裝
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
48(L) x 43(D) x 87(H) cm
$1,040.00
$1,425.00
Z Shape Desk
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
50(L) x 40(D) x 61(H) cm
$590.00
$730.00
Big tongue 伸縮茶几
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
70(L) x 50(D) x 34(H) cm
打開尺寸:120(L) x 50(D) x 34(H) cm
$910.00
$1,130.00
Olympia 餐椅 (Set of 2)
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
45(L) x 32(D) x 45(H) cm
$600.00
$750.00
寶盒儲物凳
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
61(L) x 40(D) x 47(H) cm
$900.00
$1,120.00