more. furniture 屯門陳列室

地址

屯門石排頭路偉昌工業中心3樓G室

營業時間

星期一至日
11:00-19:00
路線
  • 輕鐵: 610, 505, 615, 615p
  • 巴士:960,258D,66M,66X

陳列室展示產品

  • 大小

  • 材質

Alaska 餐桌
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
開: 120(L) x 80(D) x 75(H) cm
收: 75(L) x 80(D) x 75(H) cm
$1,730.00
$2,170.00
Vernon 三座位連貴妃椅
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
200(L) x 144(D) x 91(H) cm
$4,560.00
$5,700.00
Derry 雙用餐檯
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
99(L) x 60(D) x 130(H) cm
$2,050.00
$2,570.00
Sally 實木餐椅
正在展示: | 屯門 |
53(L) x 46(D) x 75(H) cm
$1,080.00
Z Shape Desk
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
50(L) x 40(D) x 61(H) cm
$580.00
$730.00
Siena 布藝雙人梳化
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
1340(L) x 640(D) x 71(H) cm
$1,980.00
$2,470.00
HOCKEY Chair
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
44(L) x 52(D) x 77(H) cm
$720.00
$860.00
Marshal 高身儲物櫃
正在展示: | 屯門 |
二門櫃: 80(L) x 38(D) x 200(H) cm
三門櫃: 120(L) x 38(D) x 200(H) cm
$3,750.00
$4,688.00
Daphne 布藝梳化
正在展示: | 屯門 |
二人: 153(L) x 75(D) x 77(H) cm
三人: 176(L) x 75(D) x 77(H) cm
$2,100.00
$2,620.00
Marshal 電視櫃
正在展示: | 屯門 |
200(L) x 40(D) x 43(H) cm
$2,800.00
$3,825.00
KAMI 五斗櫃
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
45(L) x 40(D) x 105(H) cm
$1,800.00
$2,250.00
VIRGINIA II Swing Desk
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
120(L) x 45(D) x 74(H) cm
$2,450.00
$3,070.00
Kami 書架
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
45(L) x 40(D) x 136(H) cm
$1,200.00
$1,500.00
BALLET 梳妝檯
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
T: 75(L) x 40(D) x 77(H) cm
S: 34(L) x 34(D) x 48(H) cm
$1,830.00
$2,290.00
Olympia 餐椅(兩件組)
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
45(L) x 32(D) x 45(H) cm
$760.00
$950.00
SAIKA 餐邊櫃
正在展示: | 屯門 |
大: 107(L) x 35(D) x 108(H) cm
細: 78(L) x 35(D) x 108(H) cm
$1,000.00
$2,600.00
仙人掌系站立掛架
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
45(L) x 45(D) x 175(H) cm
$510.00
$640.00
寶盒儲物凳
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
61(L) x 40(D) x 47(H) cm
$1,160.00
$1,450.00
RITA 八斗櫃
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
40(L) x 36(D) x 112(H) cm
$2,400.00
$3,000.00
TRIO Stacking Coffee Table
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
L:56(L) x 54(D) x 46(H) cm
M:46(L) x 45(D) x 42(H) cm
S:36(L) x 35(D) x 37(H) cm
$1,190.00
$1,490.00