more. furniture 屯門陳列室

地址

屯門石排頭路偉昌工業中心8樓D室

營業時間

星期一至日 11:00-19:00
路線
  • 輕鐵: 610, 505, 615, 615p
  • 巴士:960,258D,66M,66X

陳列室展示產品

  • 大小

  • 材質

Olympia 餐椅 (Set of 2)
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
45(L) x 32(D) x 45(H) cm
$600.00
$750.00
釜山系長凳
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
100(L) x 36(D) x 44(H) cm
$880.00
$1,090.00
梳化頸枕
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
頸枕:46(L) x 15(D) x 15(H) cm
$200.00
$250.00
Randy 仿皮餐椅
正在展示: | 屯門 |
48(L) x 43(D) x 87(H) cm
$500.00
$620.00
釜山系餐檯
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
120(L) x 75(D) x 74(H) cm
$1,560.00
$1,940.00
寶盒儲物凳
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
61(L) x 40(D) x 47(H) cm
$900.00
$1,120.00
仙人掌系站立掛架
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
45(L) x 45(D) x 175(H) cm
$520.00
$640.00
BALLET 旋轉餐椅
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
46(L) x 49(D) x 78(H) cm
$800.00
$990.00
釜山系餐椅(2件組裝)
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
44(L) x 47(D) x 80(H) cm
$1,250.00
$1,560.00
Kami 書架
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
45(L) x 40(D) x 136(H) cm
$1,200.00
$1,500.00
BALLET 梳妝檯
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
檯:75(L) x 40(D) x 77(H) cm
凳:34(L) x 34(D) x 48(H) cm
$1,840.00
$2,290.00
BALLET 餐檯
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
120(L) x 70(D) x 67(H) cm
$1,700.00
$2,120.00
Jacob 150cm電視櫃
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
150(L) x 41(D) x 55(H) cm
$2,550.00
$3,190.00
VIRGINIA II Swing Desk
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
120(L) x 45(D) x 74(H) cm
$2,460.00
$3,070.00
Cory 收納長凳
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
76(L) x 38(D) x 38(H) cm
$300.00
$370.00
Little mouse 茶几
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
40(L) x 30(D) x 51(H) cm
$660.00
$820.00
FANCY 開放式牆架
正在展示: | 屯門 |
90(L) x 30(D) x 16(H) cm
$520.00
$640.00
WOODWALL 3x3開放式木架
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
110(L) x 30(D) x 110(H) cm
$2,000.00
$2,490.00
Trojan shoe rack(單件裝)
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
80(L) x 28(D) x 70(H) cm
$720.00
$900.00
MIXBOX 二斗櫃
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
40(L) x 32(D) x 56(H) cm
$1,270.00
$1,580.00