more. furniture 屯門陳列室

地址

屯門石排頭路偉昌工業中心3樓G室

營業時間

屯門陳列室正在內部裝修
歡迎預約參觀(60857128)
路線
  • 輕鐵: 610, 505, 615, 615p
  • 巴士:960,258D,66M,66X

陳列室展示產品

  • 大小

  • 材質

Z Shape Desk
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
50(L) x 40(D) x 61(H) cm
$590.00
$730.00
Big tongue 伸縮茶几
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
120(L) x 50(D) x 34(H) cm
$910.00
$1,130.00
KAMI 五斗櫃
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
45(L) x 40(D) x 105(H) cm
$1,800.00
$2,250.00
Olympia 餐椅 (Set of 2)
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
45(L) x 32(D) x 45(H) cm
$600.00
$750.00
Daphne 布藝梳化
正在展示: | 屯門 |
二人: 153(L) x 75(D) x 77(H) cm
三人: 176(L) x 75(D) x 77(H) cm
$2,110.00
$2,630.00
BALLET 旋轉餐椅
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
46(L) x 49(D) x 78(H) cm
$800.00
$990.00
Vernon 頸枕
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
46(L) x 15(D) x 14(H) cm
$120.00
$150.00
仙人掌系站立掛架
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
45(L) x 45(D) x 175(H) cm
$520.00
$640.00
寶盒儲物凳
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
61(L) x 40(D) x 47(H) cm
$900.00
$1,120.00
釜山系長凳
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
100(L) x 36(D) x 44(H) cm
$880.00
$1,090.00
釜山系餐椅(2件組裝)
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
44(L) x 47(D) x 80(H) cm
$1,250.00
$1,560.00
BALLET 梳妝檯
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
檯:75(L) x 40(D) x 77(H) cm
凳:34(L) x 34(D) x 48(H) cm
$1,840.00
$2,290.00
Kami 書架
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
45(L) x 40(D) x 136(H) cm
$1,200.00
$1,500.00
VIRGINIA II Swing Desk
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
120(L) x 45(D) x 74(H) cm
$2,460.00
$3,070.00
BALLET 餐檯
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
120(L) x 70(D) x 67(H) cm
$1,700.00
$2,120.00
Randy 實木餐椅 x 2件裝
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
48(L) x 43(D) x 87(H) cm
$1,040.00
$1,425.00
Cory 收納長凳
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
76(L) x 38(D) x 38(H) cm
$300.00
$370.00
Little mouse 茶几
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
40(L) x 30(D) x 51(H) cm
$660.00
$820.00
WOODWALL 3x3開放式木架
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
110(L) x 30(D) x 110(H) cm
$2,000.00
$2,490.00
FANCY 開放式牆架
正在展示: | 屯門 |
90(L) x 30(D) x 16(H) cm
$520.00
$640.00