more. furniture 屯門陳列室

地址

屯門石排頭路偉昌工業中心3樓G室

營業時間

星期一至日
11:00-19:00
路線
  • 輕鐵: 610, 505, 615, 615p
  • 巴士:960,258D,66M,66X

陳列室展示產品

  • 大小

  • 材質

Z Shape Desk
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
50(L) x 40(D) x 61(H) cm
$660.00
$730.00
Marshal 高身儲物櫃
正在展示: | 屯門 |
二門櫃: 80(L) x 38(D) x 200(H) cm
三門櫃: 120(L) x 38(D) x 200(H) cm
$3,750.00
$4,690.00
Daphne 布藝梳化
正在展示: | 屯門 |
二人: 153(L) x 75(D) x 77(H) cm
三人: 176(L) x 75(D) x 77(H) cm
From $2,630.00 - $3,030.00
Marshal 電視櫃
正在展示: | 屯門 |
200(L) x 40(D) x 43(H) cm
$3,150.00
$3,500.00
Olympia 餐椅 (Set of 2)
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
45(L) x 32(D) x 45(H) cm
From $750.00 - $920.00
KAMI 五斗櫃
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
45(L) x 40(D) x 105(H) cm
$2,250.00
BALLET 梳妝檯
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
檯:75(L) x 40(D) x 77(H) cm
凳:34(L) x 34(D) x 48(H) cm
From $2,290.00 - $2,630.00
仙人掌系站立掛架
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
45(L) x 45(D) x 175(H) cm
From $640.00 - $730.00
VIRGINIA II Swing Desk
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
120(L) x 45(D) x 74(H) cm
$2,780.00
$3,070.00
寶盒儲物凳
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
61(L) x 40(D) x 47(H) cm
$990.00
$1,120.00
Kami 書架
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
45(L) x 40(D) x 136(H) cm
$1,500.00
Cory 收納長凳
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
76(L) x 38(D) x 38(H) cm
$370.00
Vernon 頸枕
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
46(L) x 15(D) x 14(H) cm
$150.00
BALLET 餐椅
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
46(L) x 49(D) x 75(H) cm
From $990.00 - $1,200.00
Big tongue 伸縮茶几
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
120(L) x 50(D) x 34(H) cm
From $1,130.00 - $1,300.00
Little mouse 茶几
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
40(L) x 30(D) x 51(H) cm
From $820.00 - $940.00
釜山系餐椅(2件組裝)
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
44(L) x 47(D) x 80(H) cm
From $1,560.00 - $1,660.00
釜山系長凳
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
100(L) x 36(D) x 44(H) cm
From $1,090.00 - $1,250.00
WOODWALL 3x3開放式木架
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
110(L) x 30(D) x 110(H) cm
From $2,490.00 - $2,850.00
MIXBOX 二斗櫃
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
40(L) x 32(D) x 56(H) cm
From $1,580.00 - $1,820.00