more. furniture 屯門陳列室

地址

屯門石排頭路偉昌工業中心3樓G室

營業時間

星期一至日
11:00-19:00
路線
  • 輕鐵: 610, 505, 615, 615p
  • 巴士:960,258D,66M,66X

陳列室展示產品

  • 大小

  • 材質

BALLET 餐椅
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
46(L) x 49(D) x 75(H) cm
$970.00
$1,220.00
Little mouse coffee table
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
40(L) x 30(D) x 51(H) cm
$650.00
$820.00
Vernon 四座位連貴妃椅梳化
正在展示: | 屯門 |
260(L) x 144(D) x 91(H) cm
$5,450.00
$6,810.00
Tyler 三門衣櫃
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
細:180(L) x 65(D) x 200(H) cm
大:200(L) x 65(D) x 200(H) cm
$8,950.00
$11,800.00
Big tongue 可伸縮茶几
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
120(L) x 50(D) x 34(H) cm
$900.00
$1,130.00
釜山系餐椅(2件組裝)
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
44(L) x 47(D) x 80(H) cm
$1,590.00
$1,990.00
釜山系長凳
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
100(L) x 36(D) x 44(H) cm
$870.00
$1,090.00
MIXBOX 二斗櫃
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
40(L) x 32(D) x 56(H) cm
$1,260.00
$1,580.00
WOODWALL 3x3開放式木架
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
110(L) x 30(D) x 110(H) cm
$1,990.00
$2,480.00
實木層架
正在展示: | 屯門 |
三層: 64(L) x 30(D) x 88(H) cm
五層: 45(L) x 30(D) x 145(H) cm
加闊五層: 64(L) x 30(D) x 145(H) cm
$1,570.00
$1,750.00
RITA 書櫃
正在展示: | 屯門 |
50(L) x 36(D) x 113(H) cm
$2,120.00
$2,650.00
KAMI 書櫃
正在展示: | 屯門 |
60(L) x 40(D) x 105(H) cm
$1,750.00
$2,180.00
Walter 實木長餐椅
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
95(L) x 33(D) x 45(H) cm
$1,100.00
$1,375.00
Alaska餐椅
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
55(L) x 55(D) x 72(H) cm
$1,210.00
$1,520.00
SML長盒3件組
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
A: 80(L) x 18(D) x 30(H) cm
B: 74(L) x 18(D) x 25(H) cm
C: 67(L) x 18(D) x 19(H) cm
$1,010.00
$1,270.00
XYZ方盒3件組
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
43(L) x 20(D) x 43(H) cm
M: 37(L) x 20(D) x 37(H) cm
S: 30(L) x 20(D) x 30(H) cm
$940.00
$1,180.00
鴛鴦茶几(兩件組)
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
40(L) x 40(D) x 43(H) cm
40(L) x 40(D) x 38(H) cm
$800.00
$1,000.00
剪刀型書檯
正在展示: | 屯門 |
T: 94(L) x 50(D) x 97(H) cm
$1,300.00
$1,630.00
WOODWALL 2x2開放式木架
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
74(L) x 30(D) x 74(H) cm
$1,050.00
$1,310.00
WOODWALL 魔術盒
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
34(L) x 30(D) x 34(H) cm
$1,160.00
$1,450.00