more. furniture 屯門陳列室

地址

屯門石排頭路偉昌工業中心3樓G室

營業時間

星期一至日
11:00-19:00
路線
  • 輕鐵: 610, 505, 615, 615p
  • 巴士:960,258D,66M,66X

陳列室展示產品

  • 大小

  • 材質

實木層架
正在展示: | 屯門 |
三層: 64(L) x 30(D) x 88(H) cm
五層: 45(L) x 30(D) x 145(H) cm
加闊五層: 64(L) x 30(D) x 145(H) cm
From $1,970.00 - $2,820.00
Trojan shoe rack(單件裝)
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
80(L) x 28(D) x 70(H) cm
From $900.00 - $1,040.00
BALLET 餐檯
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
120(L) x 70(D) x 60(H) cm
$1,910.00
$2,120.00
FANCY 開放式牆架
正在展示: | 屯門 |
90(L) x 30(D) x 16(H) cm
From $640.00 - $730.00
WOODWALL 魔術盒
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
34(L) x 30(D) x 34(H) cm
From $1,450.00 - $1,670.00
KAMI 書櫃
正在展示: | 屯門 |
60(L) x 40(D) x 105(H) cm
$2,190.00
Alaska 餐椅
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
55(L) x 55(D) x 72(H) cm
From $1,250.00 - $1,450.00
四層書架
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
90(L) x 30(D) x 180(H) cm
From $3,100.00 - $3,580.00
WOODWALL 1x4開放式木架
正在展示: | 屯門 |
38(L) x 30(D) x 146(H) cm
From $1,770.00 - $2,030.00
SML長盒3件組
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
A: 80(L) x 18(D) x 30(H) cm
B: 74(L) x 18(D) x 25(H) cm
C: 67(L) x 18(D) x 19(H) cm
From $1,270.00 - $1,450.00
WOODWALL 2x2開放式木架
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
74(L) x 30(D) x 74(H) cm
From $1,320.00 - $1,520.00
XYZ方盒3件組
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
43(L) x 20(D) x 43(H) cm
M: 37(L) x 20(D) x 37(H) cm
S: 30(L) x 20(D) x 30(H) cm
From $1,180.00 - $1,350.00
鴛鴦茶几(兩件組)
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
40(L) x 40(D) x 43(H) cm
40(L) x 40(D) x 38(H) cm
From $1,000.00 - $1,150.00
剪刀型書檯
正在展示: | 屯門 |
T: 94(L) x 50(D) x 97(H) cm
From $1,630.00 - $1,880.00
Marshall 書檯(含椅子)
正在展示: | 屯門 |
T: 92(L) x 45(D) x 96(H) cm
S: 46(L) x 30(D) x 47(H) cm
From $2,280.00 - $2,620.00
DO Open Shelf
正在展示: | 屯門 |
大: 49(L) x 20(D) x 150(H) cm
中: 49(L) x 20(D) x 120(H) cm
細: 49(L) x 20(D) x 90(H) cm
From $850.00 - $1,500.00
WOODWALL 三格櫃桶
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
34(L) x 30(D) x 34(H) cm
From $1,450.00 - $1,670.00
PAGODA 堆疊檯(4件組)
正在展示: | 屯門 |
40(L) x 30(D) x 32(H) cm
40(L) x 30(D) x 15(H) cm
From $1,230.00 - $1,420.00
WOODWALL 2x4開放式木架
正在展示: | 屯門 |
74(L) x 30(D) x 146(H) cm
From $2,670.00 - $3,050.00
MIXBOX 六斗櫃
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
40(L) x 32(D) x 99(H) cm
From $3,470.00 - $3,990.00