more. furniture 屯門陳列室

地址

屯門石排頭路偉昌工業中心3樓G室

營業時間

星期一至日
11:00-19:00
路線
  • 輕鐵: 610, 505, 615, 615p
  • 巴士:960,258D,66M,66X

陳列室展示產品

  • 大小

  • 材質

Chicago 餐椅(單件裝)
正在展示: | 屯門 |
46(L) x 30(D) x 47(H) cm
From $450.00 - $520.00
雙層多功能桌子
正在展示: | 屯門 |
120(L) x 50(D) x 47(H) cm
From $2,170.00 - $2,490.00
LARSEN 茶几
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
69(L) x 44(D) x 56(H) cm
From $980.00 - $1,130.00
SUBWAY 木架 (Set of 2)
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
60(L) x 25(D) x 65(H) cm
From $1,940.00 - $2,230.00
STEGROS 層疊木盒 (Set of 2)
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
39(L) x 40(D) x 30(H) cm
From $1,540.00 - $1,770.00
FANCY 方盒(3件組)
正在展示: | 屯門 |
L: 43(L) x 20(D) x 43(H) cm
M: 37(L) x 20(D) x 37(H) cm
S: 30(L) x 20(D) x 30(H) cm
From $1,400.00 - $1,620.00
雙子塔系開放層架(含鏡子)
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
65(L) x 27(D) x 159(H) cm
From $1,540.00 - $1,770.00
PORTABLE Bean Table
正在展示: | 屯門 |
58(L) x 34(D) cm
$550.00
WOODWALL 2x5開放式木架
正在展示: | 屯門 |
74(L) x 30(D) x 182(H) cm
From $3,100.00 - $3,570.00
LONDON 多功能茶几
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
48(L) x 37(D) x 73(H) cm
From $900.00 - $1,040.00