more. furniture 屯門陳列室

地址

屯門石排頭路偉昌工業中心3樓G室

營業時間

星期一至日
11:00-19:00
路線
  • 輕鐵: 610, 505, 615, 615p
  • 巴士:960,258D,66M,66X

陳列室展示產品

  • 大小

  • 材質

WOODWALL 三格櫃桶
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
34(L) x 30(D) x 34(H) cm
$1,160.00
$1,450.00
四層書架
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
90(L) x 30(D) x 180(H) cm
$2,480.00
$3,100.00
WOODWALL 2x4開放式木架
正在展示: | 屯門 |
74(L) x 30(D) x 146(H) cm
$2,130.00
$2,670.00
雙層多功能桌子
正在展示: | 屯門 |
120(L) x 50(D) x 47(H) cm
$1,730.00
$2,170.00
FANCY 開放式牆架
正在展示: | 屯門 |
90(L) x 30(D) x 16(H) cm
$510.00
$640.00
LARSEN 茶几
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
69(L) x 44(D) x 56(H) cm
$780.00
$980.00
PAGODA 堆疊檯(4件組)
正在展示: | 屯門 |
40(L) x 30(D) x 32(H) cm
40(L) x 30(D) x 15(H) cm
$980.00
$1,350.00
WOODWALL 1x4開放式木架
正在展示: | 屯門 |
38(L) x 30(D) x 146(H) cm
$1,410.00
$1,770.00
SUBWAY 木架 (Set of 2)
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
60(L) x 25(D) x 65(H) cm
$1,550.00
$1,940.00
STEGROS 層疊木盒 (Set of 2)
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
39(L) x 40(D) x 30(H) cm
$1,230.00
$1,540.00
MIXBOX 六斗櫃
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
40(L) x 32(D) x 99(H) cm
$2,770.00
$3,470.00
DO Open Shelf
正在展示: | 屯門 |
大: 49(L) x 20(D) x 150(H) cm
中: 49(L) x 20(D) x 120(H) cm
細: 49(L) x 20(D) x 90(H) cm
$680.00
$850.00
雙子塔系開放層架(含鏡子)
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
65(L) x 27(D) x 159(H) cm
$1,230.00
$1,540.00
PORTABLE Bean Table
正在展示: | 屯門 |
58(L) x 34(D) cm
$440.00
$550.00
WOODWALL 2x5開放式木架
正在展示: | 屯門 |
74(L) x 30(D) x 182(H) cm
$2,480.00
$3,100.00
LONDON 多功能茶几
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
48(L) x 37(D) x 73(H) cm
$720.00
$900.00
MIXBOX 櫃桶(2件組)
正在展示: | 屯門 |
39(L) x 28(D) x 11(H) cm
$470.00
$590.00