more. furniture 屯門陳列室

地址

屯門石排頭路偉昌工業中心8樓D室

營業時間

星期一至日 11:00-19:00
路線
  • 輕鐵: 610, 505, 615, 615p
  • 巴士:960,258D,66M,66X

陳列室展示產品

  • 大小

  • 材質

PORTABLE Bean Table
正在展示: | 屯門 |
58(L) x 34(D) cm
$440.00
$550.00
LARSEN 茶几
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
69(L) x 44(D) x 56(H) cm
$790.00
$980.00
PAGODA 堆疊檯(4件組)
正在展示: | 屯門 |
40(L) x 30(D) x 32(H) cm
40(L) x 30(D) x 15(H) cm
$990.00
$1,230.00
LONDON 多功能茶几
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
48(L) x 37(D) x 73(H) cm
$720.00
$900.00
WOODWALL 1x4開放式木架
正在展示: | 屯門 |
38(L) x 30(D) x 146(H) cm
$1,420.00
$1,770.00
KAMI 儲物櫃優惠組合 (兩櫃 / 三櫃)
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
鞋櫃:90(L) x 26(D) x 126(H) cm
五斗櫃:45(L) x 40(D) x 105(H) cm
電視櫃:165(L) x 40(D) x 54(H) cm
$3,499.00
$4,700.00
Bruce 電視櫃
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
120(L) x 43(D) x 58(H) cm
$1,800.00
$2,250.00
Xander 布藝梳化床
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
梳化尺寸:210(L) x 98(D) x 78(H) cm
$5,070.00
$6,340.00
XYZ方盒3件組
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
43(L) x 20(D) x 43(H) cm
M: 37(L) x 20(D) x 37(H) cm
S: 30(L) x 20(D) x 30(H) cm
$950.00
$1,180.00
STEGROS 層疊木盒 (Set of 2)
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
39(L) x 40(D) x 30(H) cm
$1,240.00
$1,540.00
剪刀型書檯
正在展示: | 屯門 |
T: 94(L) x 50(D) x 97(H) cm
$1,310.00
$1,630.00
Evan 餐檯優惠組合 (一檯三椅)
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
細餐檯:140(L) x 80(D) x 75(H) cm
大餐檯:160(L) x 90(D) x 75(H) cm
細長椅:120(L) x 30(D) x 45(H) cm
大長椅:140(L) x 30(D) x 45(H) cm
餐椅:45(L) x 62D) x 84(H) cm
$4,499.00
$6,195.00
Nova 餐檯優惠組合 (一檯兩椅)
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
細餐檯:120(L) x 80(D) x 75(H) cm
大餐檯:140(L) x 80(D) x 75(H) cm
餐椅:45(L) x 52(D) x 80(H) cm
$2,849.00
$3,670.00
Little genius 兒童木檯
正在展示: | 屯門 |
T:65(L) x 50(D) x 47(H) cm
S:25(L) x 50(D) x 29(H) cm
$510.00
$630.00
WOODWALL 三格櫃桶
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
34(L) x 30(D) x 34(H) cm
$1,160.00
$1,450.00
WOODWALL 2x4開放式木架
正在展示: | 屯門 |
74(L) x 30(D) x 146(H) cm
$2,140.00
$2,670.00
Matteo 矮斗櫃
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
80(L) x 40(D) x 75(H) cm
$2,260.00
$2,830.00
Evan 工業風餐檯
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
細:140(L) x 80(D) x 75(H) cm
大:160(L) x 90(D) x 75(H) cm
$2,310.00
$2,890.00
Evan 工業風餐椅(2件裝)
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
45(L) x 62D) x 84(H) cm
$1,520.00
$1,900.00
Evan 工業風長餐椅
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
細:120(L) x 30(D) x 45(H) cm
大:140(L) x 30(D) x 45(H) cm
$1,130.00
$1,410.00