more. furniture 屯門陳列室

地址

屯門石排頭路偉昌工業中心8樓D室

營業時間

星期一至日 11:00-19:00
路線
  • 輕鐵: 610, 505, 615, 615p
  • 巴士:960,258D,66M,66X

陳列室展示產品

  • 大小

  • 材質

Chicago 餐椅(單件裝)
正在展示: | 屯門 |
46(L) x 30(D) x 47(H) cm
$360.00
$450.00
WOODWALL 三格櫃桶
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
34(L) x 30(D) x 34(H) cm
$1,160.00
$1,450.00
LARSEN 茶几
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
69(L) x 44(D) x 56(H) cm
$790.00
$980.00
WOODWALL 2x4開放式木架
正在展示: | 屯門 |
74(L) x 30(D) x 146(H) cm
$2,140.00
$2,670.00
SUBWAY 木架 (Set of 2)
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
60(L) x 25(D) x 65(H) cm
$1,560.00
$1,940.00
STEGROS 層疊木盒 (Set of 2)
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
39(L) x 40(D) x 30(H) cm
$1,240.00
$1,540.00
MIXBOX 六斗櫃
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
40(L) x 32(D) x 99(H) cm
$2,780.00
$3,470.00
Neve 梳化配件
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
腳踏:60(L) x 60(D) x 43(H) cm
頸枕:46(L) x 15(D) x 15(H) cm
$120.00
$150.00
Freya 梳化腳踏
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
腳踏:60(L) x 60(D) x 43(H) cm
$760.00
$940.00
Fay 梳化配件
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
腳踏:60(L) x 60(D) x 43(H) cm
頸枕:46(L) x 15(D) x 15(H) cm
$120.00
$150.00
Freya 仿皮梳化
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
一座位: 76(L) x 86(D) x 91(H) cm
二座位: 146(L) x 86(D) x 91(H) cm
三座位: 195(L) x 86(D) x 91(H) cm
加大三座位: 215(L) x 86(D) x 91(H) cm
$2,200.00
$2,750.00
FANCY 方盒(3件組)
正在展示: | 屯門 |
L: 43(L) x 20(D) x 43(H) cm
M: 37(L) x 20(D) x 37(H) cm
S: 30(L) x 20(D) x 30(H) cm
$1,120.00
$1,400.00
PORTABLE Bean Table
正在展示: | 屯門 |
58(L) x 34(D) cm
$440.00
$550.00
雙層多功能桌子
正在展示: | 屯門 |
120(L) x 50(D) x 47(H) cm
$1,740.00
$2,170.00
LONDON 多功能茶几
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
48(L) x 37(D) x 73(H) cm
$720.00
$900.00
Dylan 鞋櫃
正在展示: | 屯門 |
120(L) x 41(D) x 120(H) cm
$2,700.00
$3,375.00
Dylan 1.8m趟門電視櫃
正在展示: | 屯門 |
180(L) x 40(D) x 54(H) cm
$2,100.00
$2,630.00
雙子塔系開放層架(含鏡子)
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
65(L) x 27(D) x 159(H) cm
$1,240.00
$1,540.00
WOODWALL 2x5開放式木架
正在展示: | 屯門 |
74(L) x 30(D) x 182(H) cm
$2,480.00
$3,100.00