Chair | 餐椅

  • 大小

  • 材質

Lisa 可堆疊實木餐椅
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
43(L) x 40(D) x 44(H) cm
$550.00
$790.00
Randy 實木餐椅
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
48(L) x 43(D) x 87(H) cm
$570.00
$710.00
HOCKEY Chair
正在展示: | 觀塘 |
44(L) x 52(D) x 77(H) cm
$630.00
$780.00
Olympia 餐椅 (Set of 2)
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
45(L) x 32(D) x 45(H) cm
$600.00
$750.00
BALLET 旋轉餐椅
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
46(L) x 49(D) x 78(H) cm
$800.00
$990.00
釜山系長凳
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
100(L) x 36(D) x 44(H) cm
$880.00
$1,090.00
寶盒儲物凳
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
61(L) x 40(D) x 47(H) cm
$900.00
$1,120.00
釜山系餐椅(2件組裝)
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
44(L) x 47(D) x 80(H) cm
$1,250.00
$1,560.00
Randy 仿皮餐椅
正在展示: | 屯門 |
48(L) x 43(D) x 87(H) cm
$500.00
$620.00
Randy 實木餐椅 x 2件裝
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
48(L) x 43(D) x 87(H) cm
$1,040.00
$1,425.00
Cory 收納長凳
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
76(L) x 38(D) x 38(H) cm
$300.00
$370.00
Scotland 收納凳
正在展示: | 觀塘 |
91(L) x 30(D) x 39(H) cm
$1,350.00
$1,680.00
Alaska 餐椅
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
55(L) x 55(D) x 72(H) cm
$1,000.00
$1,250.00
BASEBALL Chair 2件裝
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
44(L) x 44(D) x 77(H) cm
$1,420.00
$1,775.00
Chicago 餐椅(單件裝)
正在展示: | 屯門 |
46(L) x 30(D) x 47(H) cm
$360.00
$450.00
BALLET 餐椅
正在展示: | N/A
46(L) x 49(D) x 75(H) cm
$750.00
$940.00
MIXBOX Handy Seat
正在展示: | N/A
60(L) x 40(D) x 40(H) cm
$1,120.00
$1,390.00
BASEBALL 凳子
正在展示: | 觀塘 |
40(L) x 40(D) x 50 (H)cm
$500.00
$620.00
Pudding chair
正在展示: | N/A
38(L) x 38(D) x 47(H) cm
$720.00
$890.00
PONY 凳子
正在展示: | 觀塘 |
54(L) x 27(D) x 46(H) cm
$600.00
$750.00