Products

  • 大小

  • 材質

Alaska 餐椅
正在展示: | 觀塘 |
55(L) x 55(D) x 72(H) cm
$1,000.00
$1,250.00
Alison 餐枱
正在展示: | N/A
120(L) x 80(D) x 75(H) cm
$1,980.00
$2,480.00
Astor 茶几
正在展示: | 觀塘 |
大:116(L) x 66(D) x 45(H) CM
小:75(L) x 43(D) x 39(H) CM
$1,380.00
$1,780.00
Ayu 實木梳化床
正在展示: | 觀塘 |
梳化尺寸:186(L) x 78(D) x 64(H) cm
梳化床尺寸:186(L) x 101(D) x 42(H) cm

$3,990.00
$4,980.00
Sold Out
Quick View
BALLET 565茶几
正在展示: | N/A
40(L) x 57(D) cm
$400.00
$490.00
Buck 茶几
正在展示: | 觀塘 |
大:50(L) x 50(D) x 50(H) CM
小:40(L) x 40(D) x 45(H) CM
$980.00
$1,780.00
Cory 收納長凳
正在展示: | 觀塘 |
76(L) x 38(D) x 38(H) cm
$300.00
$370.00
Doncic 貴妃椅儲物梳化床
正在展示: | N/A
210(L) x 78(D) x 72(H) cm
$4,800.00
$6,000.00
Esben 儲物層架
正在展示: | 觀塘 |
120(L) x 39(D) x 165(H) cm
$2,980.00
$3,880.00
Esben 茶几
正在展示: | 觀塘 |
120(L) x 55(D) x 40(H) CM
$1,560.00
$1,950.00
Evan 工業風長餐椅
正在展示: | N/A
細:120(L) x 30(D) x 45(H) cm
大:140(L) x 30(D) x 45(H) cm
$1,130.00
$1,410.00
Evan 工業風長餐椅坐墊
正在展示: | N/A
細:120(L) x 30(D) x 4(H) cm
大:140(L) x 30(D) x 4(H) cm
$320.00
$400.00
Evan 工業風餐枱
正在展示: | 觀塘 |
120CM:120(L) x 80(D) x 75(H) cm
140CM:140(L) x 80(D) x 75(H) cm
160CM:160(L) x 90(D) x 75(H) cm
$2,190.00
$2,780.00
Evan 工業風餐椅(2件裝)
正在展示: | N/A
45(L) x 62D) x 84(H) cm
$1,520.00
$1,900.00
Evan 餐枱優惠組合 (一枱三椅)
正在展示: | 觀塘 |
細餐檯:140(L) x 80(D) x 75(H) cm
大餐檯:160(L) x 90(D) x 75(H) cm
細長椅:120(L) x 30(D) x 45(H) cm
大長椅:140(L) x 30(D) x 45(H) cm
餐椅:45(L) x 62D) x 84(H) cm
$4,499.00
$6,195.00
FANCY 毛巾架
正在展示: | N/A
90(L) x 18(D) x 50(H) cm
$580.00
$720.00
FANCY 衣架
正在展示: | N/A
95(L) x 30(D) x 17(H) cm
$600.00
$740.00
Fay 梳化套
正在展示: | N/A
三座位: 195(L) x 85(D) x 73(H) cm
二座位: 165(L) x 85(D) x 73(H) cm
一座位: 90(L) x 85(D) x 73(H) cm
$550.00
$690.00
Fay 羽絨/乳膠梳化
正在展示: | 觀塘 |
三座位: 195(L) x 85(D) x 73(H) cm
二座位: 165(L) x 85(D) x 73(H) cm
一座位: 85(L) x 85(D) x 73(H) cm
腳踏:60(L) x 60(D) x 43(H) cm
$550.00
$675.00
GATE 3 in 1套裝
正在展示: | N/A
L: 35(L) x 35(D) x 10(H) cm
M: 30(L) x 33(D) x 9(H) cm
S : 30(L) x 25(D) x 8(H) cm
$660.00
$820.00