Products

  • 大小

  • 材質

Neve 梳化套
正在展示: | 觀塘 |
三座位: 210(L) x 88(D) x 70(H) cm
二座位: 180(L) x 88(D) x 70(H) cm
腳踏:60(L) x 60(D) x 43(H) cm
$850.00
$1,125.00
Neve 羽絨/乳膠梳化
正在展示: | 觀塘 |
三座位: 210(L) x 88(D) x 70(H) cm
二座位: 180(L) x 88(D) x 70(H) cm
一座位: 110(L) x 88(D) x 70(H) cm
腳踏:60(L) x 60(D) x 43(H) cm
$550.00
$675.00
Odin 餐椅(2件裝)
正在展示: | N/A
47(L) x 51(D) x 78(H) cm
$1,520.00
$1,900.00
Olaf 電視櫃
正在展示: | 觀塘 |
150(L) x 40(D) x 55(H) cm
$2,540.00
$3,615.00
PAGODA 堆疊檯(4件組)
正在展示: | N/A
40(L) x 30(D) x 32(H) cm
40(L) x 30(D) x 15(H) cm
$990.00
$1,230.00
Sold Out
Quick View
PORTABLE Bean Table
正在展示: | N/A
58(L) x 34(D) cm
$440.00
$550.00
Randy 實木餐椅
正在展示: | 觀塘 |
48(L) x 43(D) x 87(H) cm
$570.00
$710.00
Randy 實木餐椅 x 2件裝
正在展示: | 觀塘 |
48(L) x 43(D) x 87(H) cm
$1,040.00
$1,425.00
Reese 升降摺疊餐枱 / 茶几
正在展示: | 觀塘 |
摺疊後:57(長) x 100(闊) x 38(高) cm
翻開後:114(長) x 100(闊) x 76(高) cm
$2,800.00
$3,500.00
Reid 半開放式鞋櫃
正在展示: | N/A
95cm:95(L) x 36(D) x 110(H) cm
115cm:115(L) x 36(D) x 110(H) cm
125cm:125(L) x 36(D) x 110(H) cm
135cm:135(L) x 36(D) x 110(H) cm
$4,380.00
$5,480.00
Reid 多功能電視櫃組合
正在展示: | 觀塘 |
主體 - 180cm:180(L) x 42(D) x 200 (H) cm
側櫃 - 50cm:50(L) x 42(D) x 200 (H) cm
側櫃 - 75cm:75(L) x 42(D) x 200 (H) cm
玻璃門櫃 - 80cm:80(L) x 42(D) x 200 (H) cm
$3,780.00
$4,980.00
Reid 屏風櫃
正在展示: | 觀塘 |
105cm:105(L) x 45(D) x 200(H) cm
110cm:110(L) x 45(D) x 200(H) cm
115cm:115(L) x 45(D) x 200(H) cm
120cm:120(L) x 45(D) x 200(H) cm
$5,900.00
$7,380.00
Reid 工作書枱組合
正在展示: | 觀塘 |
轉角款120cm:120(L) x 140(D) x 220 (H) cm
基本款120cm:120(L) x 55(D) x 220 (H) cm
玻璃書櫃80cm:80(L) x 32(D) x 220 (H) cm
$4,180.00
$5,380.00
Reid 掛鈎鞋櫃
正在展示: | 觀塘 |
45cm 側櫃:45(L) x 36(D) x 200 (H) CM
80cm 鞋櫃:80(L) x 36(D) x 200 (H) CM
90cm 鞋櫃:90(L) x 36(D) x 200 (H) CM
100cm 鞋櫃:100(L) x 36(D) x 200 (H) CM
120cm 鞋櫃:120(L) x 36(D) x 200 (H) CM
$3,680.00
$4,680.00
Reid 斗櫃
正在展示: | N/A
60cm:60(L) x 35(D) x 105(H) cm
70cm:70(L) x 35(D) x 105(H) cm
120cm:120(L) x 35(D) x 87(H) cm
160cm:160(L) x 35(D) x 87(H) cm
$2,880.00
$3,680.00
Reid 書枱
正在展示: | N/A
單門書櫃42cm:42(L) x 38(D) x 200(H) cm
雙門書櫃80cm:80(L) x 38(D) x 200(H) cm
雙門書枱80cm:80(L) x 38(D) x 200(H) cm
書櫃+書枱160cm:160(L) x 38(D) x 200(H) cm
書櫃+書枱200cm:200(L) x 38(D) x 200(H) cm
書櫃+書枱240cm:240(L) x 38(D) x 200(H) cm
$4,480.00
$5,780.00
Reid 書架
正在展示: | N/A
50cm:50(L) x 40(D) x 200(H) cm
65cm:65(L) x 40(D) x 200(H) cm
80cm:80(L) x 40(D) x 200(H) cm
120cm:120(L) x 40(D) x 200(H) cm
$3,880.00
$4,980.00
Reid 梳妝枱組合
正在展示: | N/A
梳妝枱60cm:60(L) x 45(D) x 75(H) cm
梳妝枱80cm:80(L) x 45(D) x 75(H) cm
梳妝枱100cm:100(L) x 45(D) x 75(H) cm
梳妝枱120cm:120(L) x 45(D) x 75(H) cm
斗櫃60cm:60(L) x 45(D) x 56(H) cm
斗櫃120cm:120(L) x 45(D) x 56(H) cm
斗櫃150cm:150(L) x 45(D) x 56(H) cm
$1,480.00
$1,850.00
Reid 玻璃門餐邊櫃
正在展示: | N/A
85cm:85(L) x 39(D) x 85(H) cm
95cm:95(L) x 39(D) x 85(H) cm
105cm:105(L) x 39(D) x 85(H) cm
115cm:115(L) x 39(D) x 85(H) cm
125cm:125(L) x 39(D) x 85(H) cm
150cm:150(L) x 39(D) x 85(H) cm
$3,640.00
$4,550.00
Reid 茶几
正在展示: | N/A
010 : 100(L) x 60(D) x 49(H) cm
120(L) x 60(D) x 49(H) cm
130(L) x 60(D) x 49(H) cm

011 : 100(L) x 60(D) x 49(H) cm
120(L) x 60(D) x 49(H) cm
130(L) x 60(D) x 49(H) cm
$2,770.00
$3,458.00