Products

  • 大小

  • 材質

Reid 間廳櫃A
正在展示: | N/A
100cm:100(L) x 38(D) x 200(H) cm
110cm:110(L) x 38(D) x 200(H) cm
120cm:120(L) x 38(D) x 200(H) cm
$5,480.00
$6,980.00
Reid 間廳櫃B
正在展示: | N/A
80cm:80(L) x 38(D) x 200(H) cm
90cm:90(L) x 38(D) x 200(H) cm
100cm:100(L) x 38(D) x 200(H) cm
110cm:110(L) x 38(D) x 200(H) cm
120cm:120(L) x 38(D) x 200(H) cm
$5,280.00
$6,580.00
Reid 雙趟門 / 三趟門衣櫃組合
正在展示: | 觀塘 |
主體櫃:120-240(每10cm)(L) x 60(D) x 210(H) cm

邊櫃A:40(L) x 60(D) x 210(H) cm
邊櫃B:40(L) x 60(D) x 210(H) cm

頂櫃120-160cm:120-160(L) x 60(D) x 40(H) cm
頂櫃170-200cm:170-200(L) x 60(D) x 40(H) cm
頂櫃210-240cm:210-240(L) x 60(D) x 40(H) cm
$8,620.00
$10,750.00
Reid 雙門電視櫃
正在展示: | 觀塘 |
細:160(L) x 36(D) x 49(H) cm
中:180(L) x 36(D) x 49(H) cm
大:200(L) x 36(D) x 49(H) cm
$3,600.00
$4,500.00
Reid 電視櫃
正在展示: | N/A
160cm:160(L) x 36(D) x 49(H) cm
180cm:180(L) x 36(D) x 49(H) cm
200cm:200(L) x 36(D) x 49(H) cm
$3,700.00
$4,630.00
Reid 電視櫃組合
正在展示: | N/A
儲物櫃A款-80cm:80(L) x 35(D) x220(H) cm
儲物櫃A款-120cm:120(L) x 35(D) x220(H) cm
電視櫃B款-150cm:150(L) x 35(D) x220(H) cm
電視櫃B款-160cm:160(L) x 35(D) x220(H) cm
電視櫃B款-170cm:170(L) x 35(D) x220(H) cm
電視櫃C款-150cm:150(L) x 35(D) x220(H) cm
$4,480.00
$5,600.00
Reid 鞋櫃
正在展示: | 觀塘 |
90cm:90(L) x 36(D) x 105(H) cm
110cm:110(L) x 36(D) x 105(H) cm
120cm:120(L) x 36(D) x 105(H) cm
130cm:130(L) x 36(D) x 105(H) cm
$3,740.00
$4,680.00
Reid 餐邊櫃
正在展示: | N/A
80cm:80(L) x 32(D) x 80(H) cm
100cm:100(L) x 32(D) x 80(H) cm
120cm:120(L) x 32(D) x 80(H) cm
140cm:140(L) x 32(D) x 80(H) cm
160cm:160(L) x 32(D) x 80(H) cm
180cm:180(L) x 32(D) x 80(H) cm
$3,640.00
$4,550.00
Reid 高身儲物組合櫃
正在展示: | N/A
120cmC字鞋櫃:120(L) x 36(D) x 240(H) cm
80cmC字鞋櫃:80(L) x 36(D) x 240(H) cm
80cm鞋櫃:80(L) x 36(D) x 240(H) cm
45cm鞋櫃:45(L) x 36(D) x 240(H) cm
80cm衣帽櫃:80(L) x 36(D) x 240(H) cm
$3,780.00
$4,980.00
Reid 高身掩門書櫃
正在展示: | N/A
80cm 書櫃:45(L) x 38(D) x 200 (H) CM
120cm 書櫃:120(L) x 38(D) x 200 (H) CM
160cm 書櫃:160(L) x 38(D) x 200 (H) CM
200cm 書櫃:200(L) x 38(D) x 200 (H) CM
240cm 書櫃:240(L) x 38(D) x 200 (H) CM
$5,480.00
$6,980.00
Reid 高身鞋櫃 (可組合)
正在展示: | 觀塘 |
衣帽櫃50cm:50(L) x 35(D) x 200(H) cm
衣帽櫃60cm:60(L) x 35(D) x 200(H) cm
單門櫃40cm:40(L) x 35(D) x 200(H) cm
雙門櫃60cm:60(L) x 36(D) x 200(H) cm
雙門櫃70cm:70(L) x 36(D) x 200(H) cm
雙門櫃80cm:80(L) x 36(D) x 200(H) cm
$3,840.00
$4,800.00
Reid 高身餐邊櫃
正在展示: | N/A
雙門雙抽 80cm:80(L) x 32(D) x 180(H) cm
三門雙抽 100cm:100(L) x 32(D) x 180(H) cm
三門雙抽 120cm:120(L) x 32(D) x 180(H) cm
$4,600.00
$5,750.00
SML長盒3件組
正在展示: | 觀塘 |
A: 80(L) x 18(D) x 30(H) cm
B: 74(L) x 18(D) x 25(H) cm
C: 67(L) x 18(D) x 19(H) cm
$1,020.00
$1,270.00
Spiral 多功能衣架
正在展示: | 觀塘 |
56(L) x 56(D) x 18(H) cm
$1,240.00
$1,540.00
SUBWAY 木架 (Set of 2)
正在展示: | 觀塘 |
60(L) x 25(D) x 65(H) cm
$1,560.00
$1,940.00
Tomas 餐椅(2件裝)
正在展示: | N/A
45(W) x 44(D) x 78(H) cm
$1,180.00
$1,480.00
Tristan 摺疊變形餐枱
正在展示: | 觀塘 |
90(直徑) x 75.5(高)cm
$2,180.00
$2,750.00
TWINS 茶几
正在展示: | N/A
120(L) x 50(D) x 39(H) cm
$1,230.00
$1,530.00
Wooden box (2 Sets)
正在展示: | N/A
38(L) x 38(D) x 38(H) cm
$1,440.00
$1,800.00
WOODWALL 1.2米木架
正在展示: | N/A
120(L) x 30(D) x 224(H) cm
$4,200.00
$5,250.00