Eight Regency 珀御 H室 客聽示範

  • 大小

  • 材質

Derry 雙用餐檯
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
99(L) x 60(D) x 130(H) cm
$2,060.00
$2,570.00
TRIO Stacking 茶几
正在展示: | 觀塘 |
L:56(L) x 54(D) x 46(H) cm
M:46(L) x 45(D) x 42(H) cm
S:36(L) x 35(D) x 37(H) cm
$1,200.00
$1,490.00
LONDON 多功能茶几
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
48(L) x 37(D) x 73(H) cm
$720.00
$900.00
WOODWALL 三格櫃桶
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
34(L) x 30(D) x 34(H) cm
$1,160.00
$1,450.00
WOODWALL 魔術盒
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
34(L) x 30(D) x 34(H) cm
$1,160.00
$1,450.00
WOODWALL 120cm衣櫃
正在展示: | N/A
120(L) x 60(D) x 221(H) cm
$8,510.00
$10,630.00
WOODWALL 門板(2件組)
正在展示: | N/A
34(L) x 34(D) cm
$300.00
$370.00
TWINS 茶几
正在展示: | N/A
120(L) x 50(D) x 39(H) cm
$1,230.00
$1,530.00
WOODWALL 1x6開放式木架
正在展示: | N/A
74(L) x 30(D) x 218(H) cm
$2,680.00
$3,340.00
WOODWALL 掛衣架 (Set of 2)
正在展示: | N/A
29(L) x 2(D) x 7(H) cm
$200.00
$240.00
WOODWALL X字型酒架(Set of 2)
正在展示: | N/A
0
$300.00
$370.00
WOODWALL 1.2米木架
正在展示: | N/A
120(L) x 30(D) x 224(H) cm
$4,200.00
$5,250.00
Petal 茶几
正在展示: | N/A
合:57(L) x 55(D) x 46(H) cm
开:90(L) x 91(D) x 46(H) cm
$1,200.00
$1,490.00
WOODWALL 1.2米標準架
正在展示: | N/A
120(L) x 30(D) x 224(H) cm
$3,560.00
$4,450.00
雙子塔系開放層架(含鏡子)
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
65(L) x 27(D) x 159(H) cm
$1,240.00
$1,540.00