more. furniture 觀塘陳列室


地址

觀塘開源道55號開聯工業中心A座11樓22室

營業時間

星期一至日
12:00-19:00

路線

  • 地鐵: 觀塘線 觀塘站A2出口

陳列室展示產品

  • 大小

  • 材質

KAMI 電視櫃
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
165(L) x 40(D) x 54(H) cm
$2,280.00
$2,850.00
Neve 羽絨梳化
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
三座位: 210(L) x 88(D) x 70(H) cm
二座位: 180(L) x 88(D) x 70(H) cm
腳踏:60(L) x 60(D) x 43(H) cm
$550.00
$675.00
Laila 電視櫃
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
中: 160(L) x 40(D) x 45(H) cm
大: 180(L) x 40(D) x 45(H) cm
$2,280.00
$2,850.00
Dolly 榻榻米梳化床
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
150(L) x 185(D) x 12(H) cm
120(L) x 185(D) x 12(H) cm
90(L) x 185(D) x 12(H) cm
60(L) x 185(D) x 12(H) cm
$1,000.00
$1,250.00
Zoey 布藝梳化床
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
二座位: 132(L) x 89(D) x 94(H) cm
三座位: 152(L) x 89(D) x 94(H) cm
$3,510.00
$4,380.00
Randy 實木餐椅
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
48(L) x 43(D) x 87(H) cm
$570.00
$710.00
KAMI 鞋櫃
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
90(L) x 26(D) x 126(H) cm
$2,380.00
$2,980.00
Fay 羽絨梳化
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
三座位: 195(L) x 85(D) x 73(H) cm
二座位: 165(L) x 85(D) x 73(H) cm
一座位: 85(L) x 85(D) x 73(H) cm
腳踏:60(L) x 60(D) x 43(H) cm
$550.00
$675.00
Jacob 150cm電視櫃
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
150(L) x 41(D) x 55(H) cm
$2,550.00
$3,190.00
Randy 實木餐椅 x 2件裝
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
48(L) x 43(D) x 87(H) cm
$1,040.00
$1,425.00
Derry 雙用餐檯
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
99(L) x 60(D) x 130(H) cm
$2,060.00
$2,570.00
HOCKEY Chair
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
44(L) x 52(D) x 77(H) cm
$630.00
$780.00
Cato 摺疊茶几餐檯
正在展示: | 觀塘 |
茶几:檯面長1000mmX檯面寬600mmX高460mm
$2,990.00
$3,730.00
Reese 升降摺疊餐檯 / 茶几
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
摺疊後:57(長) x 100(闊) x 38(高) cm
翻開後:114(長) x 100(闊) x 76(高) cm
$2,800.00
$3,500.00
KAMI 五斗櫃
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
45(L) x 40(D) x 105(H) cm
$2,160.00
$2,780.00
Big tongue 伸縮茶几
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
70(L) x 50(D) x 34(H) cm
打開尺寸:120(L) x 50(D) x 34(H) cm
$910.00
$1,130.00
Lisa 可堆疊實木餐椅 (新款)
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
43(L) x 40(D) x 44(H) cm
$600.00
$790.00
Ayu 實木梳化床
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
梳化尺寸:186(L) x 78(D) x 64(H) cm
梳化床尺寸:186(L) x 101(D) x 42(H) cm

$3,830.00
$4,790.00
Reece 電視櫃
正在展示: | 觀塘 |
150(L) x 40(D) x 45(H) cm
$1,760.00
$2,200.00
Elon 電視櫃
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
大:200(L) x 40(D) x 43(H) cm
細:180(L) x 40(D) x 43(H) cm
$2,750.00
$3,440.00