more. furniture 觀塘陳列室


地址

觀塘開源道55號開聯工業中心A座11樓22室

營業時間

星期一至日
12:00-19:00

路線

  • 地鐵: 觀塘線 觀塘站A2出口

陳列室展示產品

  • 大小

  • 材質

Matteo 1.5m電視櫃
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
150(L) x 40(D) x 50(H) cm
$2,650.00
$3,780.00
寶盒儲物凳
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
61(L) x 40(D) x 47(H) cm
$900.00
$1,120.00
KAMI 儲物櫃優惠組合 (兩櫃 / 三櫃)
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
鞋櫃:90(L) x 26(D) x 126(H) cm
五斗櫃:45(L) x 40(D) x 105(H) cm
電視櫃:165(L) x 40(D) x 54(H) cm
$4,180.00
$5,380.00
Cory 收納長凳
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
76(L) x 38(D) x 38(H) cm
$300.00
$370.00
Maxi 升降變形餐檯-缺貨[預計8月抵港送貨]
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
120(L) (最小) x 80(D) x 76(H) cm
$5,420.00
$6,780.00
PACMAN 可移動支架
正在展示: | 觀塘 |
50(L) x 30(D) x 61(H) cm
$760.00
$950.00
Doncic 貴妃椅儲物梳化床
正在展示: | 觀塘 |
210(L) x 78(D) x 72(H) cm
$4,500.00
$5,630.00
Esben 電視櫃
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
160(L) x 42(D) x 55(H) cm
$3,150.00
$4,500.00
Jacob 鞋櫃
正在展示: | 觀塘 |
120(L) x 41(D) x 115(H) cm
$3,750.00
$4,690.00
BALLET 375茶几
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
40(L) x 38(D) cm
$340.00
$420.00
Matteo 1.2m電視櫃
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
120(L) x 40(D) x 45(H) cm
$2,190.00
$3,115.00
Elon 鞋櫃
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
細:90(L) x 30(D) x 120(H) cm
大:145(L) x 30(D) x 120(H) cm

$2,960.00
$3,700.00
Bruce 電視櫃
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
120(L) x 43(D) x 58(H) cm
$1,800.00
$2,250.00
Olaf 電視櫃
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
150(L) x 40(D) x 55(H) cm
$2,540.00
$3,615.00
Evan 餐檯優惠組合 (一檯三椅)
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
細餐檯:140(L) x 80(D) x 75(H) cm
大餐檯:160(L) x 90(D) x 75(H) cm
細長椅:120(L) x 30(D) x 45(H) cm
大長椅:140(L) x 30(D) x 45(H) cm
餐椅:45(L) x 62D) x 84(H) cm
$4,499.00
$6,195.00
Elon 高身書櫃
正在展示: | 觀塘 |
細:60(L) x 35(D) x 210(H) cm
大:120(L) x 35(D) x 210(H) cm
$3,200.00
$4,000.00
鴛鴦茶几(兩件組)
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
40(L) x 40(D) x 43(H) cm
40(L) x 40(D) x 38(H) cm
$800.00
$1,000.00
Reid 高身鞋櫃 (可組合)
正在展示: | 觀塘 |
衣帽櫃50cm:50(L) x 35(D) x 200(H) cm
衣帽櫃60cm:60(L) x 35(D) x 200(H) cm
單門櫃40cm:40(L) x 35(D) x 200(H) cm
雙門櫃60cm:60(L) x 36(D) x 200(H) cm
雙門櫃70cm:70(L) x 36(D) x 200(H) cm
雙門櫃80cm:80(L) x 36(D) x 200(H) cm
$3,840.00
$4,800.00
Evan 工業風餐檯
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
120CM:120(L) x 80(D) x 75(H) cm
140CM:140(L) x 80(D) x 75(H) cm
160CM:160(L) x 90(D) x 75(H) cm
$2,190.00
$2,780.00
SUBWAY 木架 (Set of 2)
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
60(L) x 25(D) x 65(H) cm
$1,560.00
$1,940.00