more. furniture 觀塘陳列室


地址

觀塘開源道55號開聯工業中心A座11樓22室

營業時間

星期一至日
12:00-19:00

路線

  • 地鐵: 觀塘線 觀塘站A2出口

陳列室展示產品

  • 大小

  • 材質

Evan 餐檯優惠組合 (一檯三椅)
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
細餐檯:140(L) x 80(D) x 75(H) cm
大餐檯:160(L) x 90(D) x 75(H) cm
細長椅:120(L) x 30(D) x 45(H) cm
大長椅:140(L) x 30(D) x 45(H) cm
餐椅:45(L) x 62D) x 84(H) cm
$4,499.00
$6,195.00
Reid 高身鞋櫃 (可組合)
正在展示: | 觀塘 |
衣帽櫃50cm:50(L) x 35(D) x 200(H) cm
衣帽櫃60cm:60(L) x 35(D) x 200(H) cm
單門櫃40cm:40(L) x 35(D) x 200(H) cm
雙門櫃60cm:60(L) x 36(D) x 200(H) cm
雙門櫃70cm:70(L) x 36(D) x 200(H) cm
雙門櫃80cm:80(L) x 36(D) x 200(H) cm
$3,840.00
$4,800.00
Evan 工業風餐檯
正在展示: | 觀塘 |
120CM:120(L) x 80(D) x 75(H) cm
140CM:140(L) x 80(D) x 75(H) cm
160CM:160(L) x 90(D) x 75(H) cm
$2,190.00
$2,780.00
Evan 工業風長餐椅
正在展示: | 觀塘 |
細:120(L) x 30(D) x 45(H) cm
大:140(L) x 30(D) x 45(H) cm
$1,130.00
$1,410.00
SUBWAY 木架 (Set of 2)
正在展示: | 觀塘 |
60(L) x 25(D) x 65(H) cm
$1,560.00
$1,940.00
小同伴檯
正在展示: | 觀塘 |
80(L) x 50(D) x 57(H) cm
$880.00
$1,090.00
Sold Out
Quick View
TIC-TAC-TOE 多功能盒
正在展示: | 觀塘 |
47(L) x 47(D) x 9(H) cm
$480.00
$590.00
LARSEN 茶几
正在展示: | 觀塘 |
69(L) x 44(D) x 56(H) cm
$790.00
$980.00
Neve 梳化套
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
三座位: 210(L) x 88(D) x 70(H) cm
二座位: 180(L) x 88(D) x 70(H) cm
腳踏:60(L) x 60(D) x 43(H) cm
$850.00
$1,125.00
Alaska 餐椅
正在展示: | 觀塘 |
55(L) x 55(D) x 72(H) cm
$1,000.00
$1,250.00
Reid 屏風櫃
正在展示: | 觀塘 |
105cm:105(L) x 40(D) x 200(H) cm
110cm:110(L) x 40(D) x 200(H) cm
115cm:115(L) x 40(D) x 200(H) cm
120cm:120(L) x 40(D) x 200(H) cm
$5,900.00
$7,380.00
Reid 雙趟門 / 三趟門衣櫃組合
正在展示: | 觀塘 |
主體櫃:120-240(每10cm)(L) x 60(D) x 210(H) cm

邊櫃A:40(L) x 60(D) x 210(H) cm
邊櫃B:40(L) x 60(D) x 210(H) cm

頂櫃120-160cm:120-160(L) x 60(D) x 40(H) cm
頂櫃170-200cm:170-200(L) x 60(D) x 40(H) cm
頂櫃210-240cm:210-240(L) x 60(D) x 40(H) cm
$8,600.00
$10,750.00
Tristan 摺疊變形餐檯
正在展示: | 觀塘 |
90(直徑) x 75.5(高)cm
$2,180.00
$2,750.00
Spiral 多功能衣架
正在展示: | 觀塘 |
56(L) x 56(D) x 18(H) cm
$1,240.00
$1,540.00
WOODWALL 三格櫃桶
正在展示: | 觀塘 |
34(L) x 30(D) x 34(H) cm
$1,160.00
$1,450.00
WOODWALL 魔術盒
正在展示: | 觀塘 |
34(L) x 30(D) x 34(H) cm
$1,160.00
$1,450.00
STEGROS 層疊木盒 (Set of 2)
正在展示: | 觀塘 |
39(L) x 40(D) x 30(H) cm
$1,240.00
$1,540.00
Fay 羽絨/乳膠梳化
正在展示: | 觀塘 |
三座位: 195(L) x 85(D) x 73(H) cm
二座位: 165(L) x 85(D) x 73(H) cm
一座位: 85(L) x 85(D) x 73(H) cm
腳踏:60(L) x 60(D) x 43(H) cm
$550.00
$675.00
Esben 半腰儲物櫃
正在展示: | 觀塘 |
80(L) x 42(D) x 133(H) cm
$3,640.00
$4,550.00
實木mini貨櫃
正在展示: | 觀塘 |
55(L) x 35(D) x 47(H) cm
$1,020.00
$1,270.00