more. furniture 觀塘陳列室


地址

觀塘開源道55號開聯工業中心A座11樓22室

營業時間

星期一至日
12:00-19:00

路線

  • 地鐵: 觀塘線 觀塘站A2出口

陳列室展示產品

  • 大小

  • 材質

Reid 雙趟門 / 三趟門衣櫃組合
正在展示: | 觀塘 |
主體櫃:120-240(每10cm)(L) x 60(D) x 210(H) cm

邊櫃A:40(L) x 60(D) x 210(H) cm
邊櫃B:40(L) x 60(D) x 210(H) cm

頂櫃120-160cm:120-160(L) x 60(D) x 40(H) cm
頂櫃170-200cm:170-200(L) x 60(D) x 40(H) cm
頂櫃210-240cm:210-240(L) x 60(D) x 40(H) cm
$8,620.00
$10,750.00
Neve 羽絨/乳膠梳化
正在展示: | 觀塘 |
三座位: 210(L) x 88(D) x 70(H) cm
二座位: 180(L) x 88(D) x 70(H) cm
一座位: 110(L) x 88(D) x 70(H) cm
腳踏:60(L) x 60(D) x 43(H) cm
$550.00
$675.00
Tristan 摺疊變形餐枱
正在展示: | 觀塘 |
90(直徑) x 75.5(高)cm
$2,180.00
$2,750.00
Reid 工作書枱組合
正在展示: | 觀塘 |
轉角款120cm:120(L) x 140(D) x 220 (H) cm
基本款120cm:120(L) x 55(D) x 220 (H) cm
玻璃書櫃80cm:80(L) x 32(D) x 220 (H) cm
$4,180.00
$5,380.00
Reid 屏風櫃
正在展示: | 觀塘 |
105cm:105(L) x 45(D) x 200(H) cm
110cm:110(L) x 45(D) x 200(H) cm
115cm:115(L) x 45(D) x 200(H) cm
120cm:120(L) x 45(D) x 200(H) cm
$5,900.00
$7,380.00
Reid 掛鈎鞋櫃
正在展示: | 觀塘 |
45cm 側櫃:45(L) x 36(D) x 200 (H) CM
80cm 鞋櫃:80(L) x 36(D) x 200 (H) CM
90cm 鞋櫃:90(L) x 36(D) x 200 (H) CM
100cm 鞋櫃:100(L) x 36(D) x 200 (H) CM
120cm 鞋櫃:120(L) x 36(D) x 200 (H) CM
$3,680.00
$4,680.00
SML長盒3件組
正在展示: | 觀塘 |
A: 80(L) x 18(D) x 30(H) cm
B: 74(L) x 18(D) x 25(H) cm
C: 67(L) x 18(D) x 19(H) cm
$1,020.00
$1,270.00
Neve 梳化套
正在展示: | 觀塘 |
三座位: 210(L) x 88(D) x 70(H) cm
二座位: 180(L) x 88(D) x 70(H) cm
腳踏:60(L) x 60(D) x 43(H) cm
$850.00
$1,125.00
SUBWAY 木架 (Set of 2)
正在展示: | 觀塘 |
60(L) x 25(D) x 65(H) cm
$1,560.00
$1,940.00
Buck 茶几
正在展示: | 觀塘 |
大:50(L) x 50(D) x 50(H) CM
小:40(L) x 40(D) x 45(H) CM
$980.00
$1,780.00
Alaska 餐椅
正在展示: | 觀塘 |
55(L) x 55(D) x 72(H) cm
$1,000.00
$1,250.00
Spiral 多功能衣架
正在展示: | 觀塘 |
56(L) x 56(D) x 18(H) cm
$1,240.00
$1,540.00
WOODWALL 三格櫃桶
正在展示: | 觀塘 |
34(L) x 30(D) x 34(H) cm
$1,160.00
$1,450.00
WOODWALL 魔術盒
正在展示: | 觀塘 |
34(L) x 30(D) x 34(H) cm
$1,160.00
$1,450.00
XYZ方盒3件組
正在展示: | 觀塘 |
43(L) x 20(D) x 43(H) cm
M: 37(L) x 20(D) x 37(H) cm
S: 30(L) x 20(D) x 30(H) cm
$950.00
$1,180.00
Esben 儲物層架
正在展示: | 觀塘 |
120(L) x 39(D) x 165(H) cm
$2,980.00
$3,880.00
Astor 茶几
正在展示: | 觀塘 |
大:116(L) x 66(D) x 45(H) CM
小:75(L) x 43(D) x 39(H) CM
$1,380.00
$1,780.00
Gunner 工業風餐椅(2件裝)
正在展示: | 觀塘 |
50(L) x 56D) x 75(H) cm
$1,380.00
$1,780.00
Esben 茶几
正在展示: | 觀塘 |
120(L) x 55(D) x 40(H) CM
$1,560.00
$1,950.00