more. furniture 觀塘陳列室


地址

觀塘開源道55號開聯工業中心A座11樓22室

營業時間

逢星期三,四休息
12:00-20:00

路線

  • 地鐵: 觀塘線 觀塘站A2出口

陳列室展示產品

  • 大小

  • 材質

Little mouse 茶几
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
40(L) x 30(D) x 51(H) cm
$660.00
$820.00
Laila 書櫃
正在展示: | 觀塘 |
細: 66(L) x 35(D) x 122(H) cm
大: 66(L) x 35(D) x 159(H) cm
$1,920.00
$2,400.00
BALLET 餐檯
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
120(L) x 70(D) x 67(H) cm
$1,700.00
$2,120.00
WOODWALL 3x3開放式木架
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
110(L) x 30(D) x 110(H) cm
$2,000.00
$2,490.00
TRIO Stacking 茶几
正在展示: | 觀塘 |
L:56(L) x 54(D) x 46(H) cm
M:46(L) x 45(D) x 42(H) cm
S:36(L) x 35(D) x 37(H) cm
$1,200.00
$1,490.00
Darwin 皮藝梳化
正在展示: | 觀塘 |
一座位: 95(L) x 88(D) x 78(H) cm
二座位: 159(L) x 88(D) x 78(H) cm
三座位: 211(L) x 88(D) x 78(H) cm
腳踏: 60(L) x 60(D) x 35(H) cm
$2,200.00
$2,750.00
FANCY H型牆架
正在展示: | 觀塘 |
90(L) x 20(D) x 27(H) cm
$550.00
$680.00
MIXBOX 二斗櫃
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
40(L) x 32(D) x 56(H) cm
$1,270.00
$1,580.00
Laila 床頭櫃
正在展示: | 觀塘 |
42(L) x 40(D) x 52(H) cm
$1,030.00
$1,280.00
新郵箱系轉角梳化
正在展示: | 觀塘 |
59(L) x 59(D) x 78(H) cm
$2,060.00
$2,570.00
Alaska 餐椅
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
55(L) x 55(D) x 72(H) cm
$1,000.00
$1,250.00
Trojan shoe rack(單件裝)
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
80(L) x 28(D) x 70(H) cm
$720.00
$900.00
四層書架
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
90(L) x 30(D) x 180(H) cm
$2,480.00
$3,100.00
WOODWALL 魔術盒
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
34(L) x 30(D) x 34(H) cm
$1,160.00
$1,450.00
Randy 實木餐椅 x 2件裝
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
48(L) x 43(D) x 87(H) cm
$1,040.00
$1,425.00
Scotland 收納凳
正在展示: | 觀塘 |
91(L) x 30(D) x 39(H) cm
$1,350.00
$1,680.00
WOODWALL 2x2開放式木架
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
74(L) x 30(D) x 74(H) cm
$1,060.00
$1,320.00
TIC-TAC-TOE 多功能盒
正在展示: | 觀塘 |
47(L) x 47(D) x 9(H) cm
$480.00
$590.00
鴛鴦茶几(兩件組)
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
40(L) x 40(D) x 43(H) cm
40(L) x 40(D) x 38(H) cm
$800.00
$1,000.00
GIBBON 多用途衣架
正在展示: | 觀塘 |
65(L) x 40(D) x 166(H) cm
$1,520.00
$1,890.00