more. furniture 觀塘陳列室


地址

觀塘開源道55號開聯工業中心A座11樓22室

營業時間

星期一至日
12:00-20:00

路線

  • 地鐵: 觀塘線 觀塘站A2出口

陳列室展示產品

  • 大小

  • 材質

TRIO Stacking Coffee Table
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
L:56(L) x 54(D) x 46(H) cm
M:46(L) x 45(D) x 42(H) cm
S:36(L) x 35(D) x 37(H) cm
$1,190.00
$1,490.00
RITA 八斗櫃
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
40(L) x 36(D) x 112(H) cm
$2,400.00
$3,000.00
Tasha 搖椅
正在展示: | 觀塘 |
70(L) x 63(D) x 69(H) cm
$790.00
$930.00
BALLET 餐椅
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
46(L) x 49(D) x 75(H) cm
$970.00
$1,220.00
Little mouse coffee table
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
40(L) x 30(D) x 51(H) cm
$650.00
$820.00
MIXBOX 電視櫃
正在展示: | 觀塘 |
150(L) x 40(D) x 36(H) cm
$1,870.00
$2,340.00
新郵箱系雙位梳化
正在展示: | 觀塘 |
103(L) x 62(D) x 78(H) cm
$2,840.00
$3,550.00
Big tongue 可伸縮茶几
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
120(L) x 50(D) x 34(H) cm
$900.00
$1,130.00
Tyler 三門衣櫃
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
細:180(L) x 65(D) x 200(H) cm
大:200(L) x 65(D) x 200(H) cm
$8,950.00
$11,800.00
釜山系餐椅(2件組裝)
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
44(L) x 47(D) x 80(H) cm
$1,590.00
$1,990.00
釜山系長凳
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
100(L) x 36(D) x 44(H) cm
$870.00
$1,090.00
Estella 復古皮藝單人梳化
正在展示: | 觀塘 |
73(L) x 76(D) x 79(H) cm
$1,680.00
$2,100.00
FANCY H型牆架
正在展示: | 觀塘 |
90(L) x 20(D) x 27(H) cm
$540.00
$670.00
WOODWALL 3x3開放式木架
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
110(L) x 30(D) x 110(H) cm
$1,990.00
$2,480.00
MIXBOX 二斗櫃
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
40(L) x 32(D) x 56(H) cm
$1,260.00
$1,580.00
Walter 實木長餐椅
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
95(L) x 33(D) x 45(H) cm
$1,100.00
$1,375.00
TIC-TAC-TOE 多功能盒
正在展示: | 觀塘 |
47(L) x 47(D) x 9(H) cm
$470.00
$540.00
PACMAN 可移動支架
正在展示: | 觀塘 |
50(L) x 30(D) x 61(H) cm
$760.00
$950.00
GIRAFFE 掛架
正在展示: | 觀塘 |
20(L) x 22(D) x 90(H) cm
$650.00
$820.00
Alaska餐椅
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
55(L) x 55(D) x 72(H) cm
$1,210.00
$1,520.00