more. furniture 觀塘陳列室


地址

觀塘開源道55號開聯工業中心A座11樓22室

營業時間

星期一至日
12:00-19:00

路線

  • 地鐵: 觀塘線 觀塘站A2出口

陳列室展示產品

  • 大小

  • 材質

Jacob 鞋櫃
正在展示: | 觀塘 |
120(L) x 41(D) x 115(H) cm
$3,750.00
$4,690.00
Maxi 伸縮變形餐檯
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
50(L) (最小) x 90(D) x 75.5(H) cm
$5,420.00
$6,780.00
Esben 電視櫃
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
160(L) x 42(D) x 55(H) cm
$3,150.00
$4,500.00
GIRAFFE 掛架
正在展示: | 觀塘 |
20(L) x 22(D) x 90(H) cm
$660.00
$820.00
Olaf 電視櫃
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
150(L) x 40(D) x 55(H) cm
$2,540.00
$3,615.00
Elon 鞋櫃
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
細:90(L) x 30(D) x 120(H) cm
大:145(L) x 30(D) x 120(H) cm

$2,960.00
$3,700.00
Trojan shoe rack(單件裝)
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
80(L) x 28(D) x 70(H) cm
$720.00
$900.00
四層書架
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
90(L) x 30(D) x 180(H) cm
$2,480.00
$3,100.00
MIXBOX 二斗櫃
正在展示: | 觀塘 |
40(L) x 32(D) x 56(H) cm
$1,270.00
$1,580.00
鴛鴦茶几(兩件組)
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
40(L) x 40(D) x 43(H) cm
40(L) x 40(D) x 38(H) cm
$800.00
$1,000.00
SUBWAY 木架 (Set of 2)
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
60(L) x 25(D) x 65(H) cm
$1,560.00
$1,940.00
SML長盒3件組
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
A: 80(L) x 18(D) x 30(H) cm
B: 74(L) x 18(D) x 25(H) cm
C: 67(L) x 18(D) x 19(H) cm
$1,020.00
$1,270.00
Elon 高身書櫃
正在展示: | 觀塘 |
細:60(L) x 35(D) x 210(H) cm
大:120(L) x 35(D) x 210(H) cm
$3,200.00
$4,000.00
BASEBALL Chair 2件裝
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
44(L) x 44(D) x 77(H) cm
$1,420.00
$1,775.00
WOODWALL 2x2開放式木架
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
74(L) x 30(D) x 74(H) cm
$1,060.00
$1,320.00
HER 鏡子
正在展示: | 觀塘 |
70(L) x 13(D) x 50(H) cm
$720.00
$900.00
Reid 高身鞋櫃 (可組合)
正在展示: | 觀塘 |
衣帽櫃50cm:50(L) x 35(D) x 200(H) cm
衣帽櫃60cm:60(L) x 35(D) x 200(H) cm
單門櫃40cm:40(L) x 35(D) x 200(H) cm
雙門櫃60cm:60(L) x 36(D) x 200(H) cm
雙門櫃70cm:70(L) x 36(D) x 200(H) cm
雙門櫃80cm:80(L) x 36(D) x 200(H) cm
$3,840.00
$4,800.00
Bruce 電視櫃
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
120(L) x 43(D) x 58(H) cm
$1,800.00
$2,250.00
GIBBON 多用途衣架
正在展示: | 觀塘 |
65(L) x 40(D) x 166(H) cm
$1,520.00
$1,890.00
Alaska 餐椅
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
55(L) x 55(D) x 72(H) cm
$1,000.00
$1,250.00