more. furniture 觀塘陳列室


地址

觀塘開源道55號開聯工業中心A座11樓22室

營業時間

星期一至日
12:00-19:00

路線

  • 地鐵: 觀塘線 觀塘站A2出口

陳列室展示產品

  • 大小

  • 材質

Elon 鞋櫃
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
細:90(L) x 30(D) x 120(H) cm
大:145(L) x 30(D) x 120(H) cm

$2,960.00
$3,700.00
BASEBALL Chair 2件裝
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
44(L) x 44(D) x 77(H) cm
$1,420.00
$1,775.00
Spiral 多功能衣架
正在展示: | 觀塘 |
56(L) x 56(D) x 18(H) cm
$1,240.00
$1,540.00
多功能茶几(3件組)
正在展示: | 觀塘 |
T:120(L) x 50(D) x 45(H) cm
S:40(L) x 40(D) x 33(H) cm
$1,950.00
$2,430.00
GIBBON 多用途衣架
正在展示: | 觀塘 |
65(L) x 40(D) x 166(H) cm
$1,520.00
$1,890.00
LONDON 多功能茶几
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
48(L) x 37(D) x 73(H) cm
$720.00
$900.00
WOODWALL 魔術盒
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
34(L) x 30(D) x 34(H) cm
$1,160.00
$1,450.00
Elon 高身書櫃
正在展示: | 觀塘 |
細:60(L) x 35(D) x 210(H) cm
大:120(L) x 35(D) x 210(H) cm
$3,200.00
$4,000.00
TIC-TAC-TOE 多功能盒
正在展示: | 觀塘 |
47(L) x 47(D) x 9(H) cm
$480.00
$590.00
WOODWALL 三格櫃桶
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
34(L) x 30(D) x 34(H) cm
$1,160.00
$1,450.00
LARSEN 茶几
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
69(L) x 44(D) x 56(H) cm
$790.00
$980.00
小同伴檯
正在展示: | 觀塘 |
80(L) x 50(D) x 57(H) cm
$880.00
$1,090.00
Maxi 伸縮變形餐檯
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
50(L) (最小) x 90(D) x 75.5(H) cm
$5,420.00
$6,780.00
Bruce 電視櫃
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
120(L) x 43(D) x 58(H) cm
$1,800.00
$2,250.00
Xander 布藝梳化床
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
梳化尺寸:210(L) x 98(D) x 78(H) cm
$5,070.00
$6,340.00
實木mini貨櫃
正在展示: | 觀塘 |
55(L) x 35(D) x 47(H) cm
$1,020.00
$1,270.00
XYZ方盒3件組
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
43(L) x 20(D) x 43(H) cm
M: 37(L) x 20(D) x 37(H) cm
S: 30(L) x 20(D) x 30(H) cm
$950.00
$1,180.00
STEGROS 層疊木盒 (Set of 2)
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
39(L) x 40(D) x 30(H) cm
$1,240.00
$1,540.00
Maxi 升降變形餐檯
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
120(L) (最小) x 80(D) x 76(H) cm
$5,420.00
$6,780.00
Evan 餐檯優惠組合 (一檯三椅)
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
細餐檯:140(L) x 80(D) x 75(H) cm
大餐檯:160(L) x 90(D) x 75(H) cm
細長椅:120(L) x 30(D) x 45(H) cm
大長椅:140(L) x 30(D) x 45(H) cm
餐椅:45(L) x 62D) x 84(H) cm
$4,499.00
$6,195.00