Natural Signature

  • 大小

  • 材質

HOCKEY Bench
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
100(L) x 32(D) x 46(H) cm
$970.00
$1,220.00
Derry 雙用餐檯
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
99(L) x 60(D) x 130(H) cm
$2,050.00
$2,570.00
Z Shape Desk
正在展示: | 觀塘 |
50(L) x 40(D) x 61(H) cm
$580.00
$730.00
Alaska 餐桌
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
開: 120(L) x 80(D) x 75(H) cm
收: 75(L) x 80(D) x 75(H) cm
$1,730.00
$2,170.00
VIRGINIA II Swing Desk
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
120(L) x 45(D) x 74(H) cm
$2,450.00
$3,070.00
HOCKEY Chair
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
44(L) x 52(D) x 77(H) cm
$720.00
$860.00
BALLET 梳妝檯
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
T: 75(L) x 40(D) x 77(H) cm
S: 34(L) x 34(D) x 48(H) cm
$1,830.00
$2,290.00
Olympia 餐椅(兩件組)
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
45(L) x 32(D) x 45(H) cm
$760.00
$950.00
HOCKEY 餐檯
正在展示: | 觀塘 |
135(L) x 80(D) x 75(H) cm
$1,690.00
$2,120.00
釜山系餐檯
正在展示: | 觀塘 |
120(L) x 75(D) x 74(H) cm
$1,550.00
$1,940.00
寶盒儲物凳
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
61(L) x 40(D) x 47(H) cm
$1,160.00
$1,450.00
仙人掌系站立掛架
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
45(L) x 45(D) x 175(H) cm
$510.00
$640.00
Big tongue 可伸縮茶几
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
120(L) x 50(D) x 34(H) cm
$900.00
$1,130.00
BALLET 餐椅
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
46(L) x 49(D) x 75(H) cm
$970.00
$1,220.00
Little mouse coffee table
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
40(L) x 30(D) x 51(H) cm
$650.00
$820.00
釜山系餐椅(2件組裝)
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
44(L) x 47(D) x 80(H) cm
$1,590.00
$1,990.00
釜山系長凳
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
100(L) x 36(D) x 44(H) cm
$870.00
$1,090.00
TRIO Stacking Coffee Table
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
L:56(L) x 54(D) x 46(H) cm
M:46(L) x 45(D) x 42(H) cm
S:36(L) x 35(D) x 37(H) cm
$1,190.00
$1,490.00
MIXBOX 電視櫃
正在展示: | 觀塘 |
150(L) x 40(D) x 36(H) cm
$1,870.00
$2,340.00
FANCY H型牆架
正在展示: | 觀塘 |
90(L) x 20(D) x 27(H) cm
$540.00
$670.00