Natural Signature

  • 大小

  • 材質

VIRGINIA II Swing Desk
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
120(L) x 45(D) x 74(H) cm
$2,450.00
$3,070.00
WOODWALL 3x3開放式木架
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
110(L) x 30(D) x 110(H) cm
$1,990.00
$2,480.00
WOODWALL 2x2開放式木架
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
74(L) x 30(D) x 74(H) cm
$1,050.00
$1,310.00
WOODWALL 魔術盒
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
34(L) x 30(D) x 34(H) cm
$1,160.00
$1,450.00
WOODWALL 三格櫃桶
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
34(L) x 30(D) x 34(H) cm
$1,160.00
$1,450.00
實木mini貨櫃
正在展示: | 觀塘 |
55(L) x 35(D) x 47(H) cm
$1,010.00
$1,260.00
四層書架
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
90(L) x 30(D) x 180(H) cm
$2,480.00
$3,100.00
WOODWALL 2x4開放式木架
正在展示: | 屯門 |
74(L) x 30(D) x 146(H) cm
$2,130.00
$2,670.00
方塊二合一櫥櫃(附2門板和1櫃桶)
正在展示: | N/A
110(L) x 40(D) x 76(H) cm
$3,490.00
$4,360.00
DO Open Shelf
正在展示: | 屯門 |
大: 49(L) x 20(D) x 150(H) cm
中: 49(L) x 20(D) x 120(H) cm
細: 49(L) x 20(D) x 90(H) cm
$680.00
$850.00
WOODWALL 1x6開放式木架
正在展示: | N/A
74(L) x 30(D) x 218(H) cm
$2,670.00
$3,340.00
WOODWALL 1x4開放式木架
正在展示: | 屯門 |
38(L) x 30(D) x 146(H) cm
$1,410.00
$1,770.00
SUBWAY 木架 (Set of 2)
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
60(L) x 25(D) x 65(H) cm
$1,550.00
$1,940.00
STEGROS 層疊木盒 (Set of 2)
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
39(L) x 40(D) x 30(H) cm
$1,230.00
$1,540.00
Magic 7 Box Shelf
正在展示: | N/A
60(L) x 24(D) x 30(H) cm
60(L) x 20(D) x 30(H) cm
30(L) x 24(D) x 30(H) cm
$2,910.00
$3,640.00
WOODWALL 120cm衣櫃
正在展示: | N/A
120(L) x 60(D) x 221(H) cm
From $8,500.00 - $9,800.00
WOODWALL 2x5開放式木架
正在展示: | 屯門 |
74(L) x 30(D) x 182(H) cm
$2,480.00
$3,100.00
WOODWALL 1.2米標準架
正在展示: | N/A
120(L) x 30(D) x 224(H) cm
$3,560.00
$4,450.00
WOODWALL 2門櫥櫃
正在展示: | N/A
146(L) x 30(D) x 80(H) cm
$2,230.00
$2,790.00
Wooden box (2 Sets)
正在展示: | N/A
38(L) x 38(D) x 38(H) cm
$1,440.00
$1,800.00